mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac związanych z wymianą urządzeń rozdzielni elektrycznej w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego, położonym przy ul. Straszewskiego 21-22 w K

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kraków, 10 lipca 2014 r.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac związanych z wymianą urządzeń rozdzielni elektrycznej w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego,
położonym przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie

Sprostowanie omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.07.2014 r. _29.07.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_28.07.2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_10.07.2014 r.

Zał. nr A1 do SIWZ - dokumentacja projektowa:

1_rys. E1 Inwentaryzacja

2_rys. E2 Schemat

3_rys. E6 Wizualizacja

Zał. nr A2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. nr A3 do SIWZ – Przedmiar

Ogłoszenie o zamówieniu_10.07.2014 r.

Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 10.07.2014 21:12
Dokument oglądany razy: 750
Podlega Ustawie