mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z adaptacją na pokój gościnny pomieszczeń na poddaszu budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_25.09.2014 r.

Zgodnie z treścią Art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika C dotyczącego przedmiaru robót. Wprowadza się aktualny przedmiar oznaczony literą C1.

Uwaga!

Zakres robót sanitarnych nie obejmuje wymiany pionu kanalizacyjnego Φ110, który należy pominąć w ofercie.

Zał. nr C1 do SIWZ – Przedmiar robót - 05.09.2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_04.09.2014 r.

Zał. nr A do SIWZ - dokumentacja projektowa: Projekt budowlany

Zał. nr B do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. nr C do SIWZ – Przedmiar robót


Ogłoszenie o zamówieniu_04.09.2014 r.

Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 04.09.2014 15:46
Dokument oglądany razy: 744
Podlega Ustawie