mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przebudowy fragmentu budynku PWST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie w zakresie wydzielenia pożarowego klatek schodowych - ewakuacyjnych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kraków, 5 maja 2015 r.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przebudowy fragmentu budynku PWST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie
w zakresie wydzielenia pożarowego klatek schodowych - ewakuacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
i unieważnieniu postępowania_25.05.2015 r.

Wzór oferty i załączników 1 - 6 do SIWZ_do edycji_12.05.2015 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_5.05.2015 r.

Załączniki do SIWZ:
A Projekt wykonawczy
:
Architektura opis 
Architektura rysunki
rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4

rys. 5
rys. 6
rys.7
rys.8
rys.9
Oddymianie opis
Oddymianie rysunki
rys. 1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8

rys.9
rys.10
rys.11

rys.12
rys.13

rys.14

B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

C Przedmiar:   
Architektura

Oddymianie

Ogłoszenie o zamówieniu_5.05.2015 r.

Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 05.05.2015 10:03
Dokument oglądany razy: 1069
Podlega Ustawie