mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przebudowy fragmentu budynku PWST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie w zakresie wydzielenia pożarowego klatek schodowych - ewakuacyjnych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kraków, 26 maja 2015 r.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przebudowy fragmentu budynku PWST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie
w zakresie wydzielenia pożarowego klatek schodowych - ewakuacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_16.06.2015 r.

Wzór oferty i załączników 1 - 6 do SIWZ_do edycji_26.05.2015 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_26.05.2015 r.

Załączniki do SIWZ:

A Projekt wykonawczy :
Architektura opis
Architektura rysunki:
rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4
rys. 5
rys. 6
rys.7
rys.8
rys.9

Oddymianie opis

Oddymianie rysunki:
rys. 1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9
rys.10
rys.11
rys.12
rys.13
rys.14

B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

C Przedmiar:
Architektura
Oddymianie

Ogłoszenie o zamówieniu_26.05.2015 r.

Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 26.05.2015 14:54
Dokument oglądany razy: 842
Podlega Ustawie