mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na dostawę ścieżki akrobatycznej dla PWST w Krakowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Nr spr. A-240-5/15      

kraków, 8 października 2015 r.                                    

Informacja o wyborze oferty

W odpowiedzi na zapytanie  wpłynęła 1 oferta, złożona przez Polskok Sp. z o.o.,
ul. Wodzińska 1, 32-500 Chrzanów ,
za cene brutto:  wersja I      17 593,73 zł
                             wersja II     20 080,60 zł
Oferowana gwarancja: 24 miesiace od dostawy.

Termin relizacji: do 4 tygodni od zamówienia. 

Zamawiający zdecydował, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie w/w wykonawcy  za cenę brutto: 17 593,73 zł (zdecydowano o wyborze wersji I ścieżki, tj. o szerokości 200 cm).
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie pisemnej umowy.

Zatwierdził: Kanclerz PWST

mgr Franciszek Gałuszka                Kraków, 29 września 2015 r.

                                                        Zaproszenie do złożenia oferty


Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie,

ul. Straszewskiego 21-22, 31 109 Kraków zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż
i dostawę powietrznej ścieżki akrobatycznej Air Track z akcesoriami
(realizacja projektu badawczego nr DzSt/PB/WA/2015/8 „Analiza kinetyczna wybranych ćwiczeń akrobatycznych wykonywanych przez studentów PWST”)


Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze.zm) – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Ścieżka akrobatyczna Air Track
Grubość:        33 cm
Szerokość:    wersja I:    2 m;    wersja II:    2,8 m
Długość:        10 m
Cena powinna obejmować także pompkę, torbę do przechowywania ścieżki oraz dostarczenie towaru do siedziby PWST w Krakowie (ul. Straszewskiego 21-22,
31-109 Kraków).

2. Sposób złożenia oferty:
Ofertę prosimy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@pwst.krakow.pl
podając cenę netto i brutto za sprzedaż i dostawę ścieżki akrobatycznej, termin dostawy (ilość dni od dnia złożenia zamówienia), oferowany okres gwarancji oraz dane Wykonawcy składającego ofertę (nazwa, adres, nr telefonu, imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).
Uwaga: prosimy o wycenę dwóch wersji ścieżki:
dla szerokości 2 m i dla szerokości 2,8 m,

po porównaniu cen Zamawiający zdecyduje, która wersja zostanie zamówiona.

3. Termin złożenia oferty: do 5 października 2015 r. do godz. 14:00.

4. W sprawie niniejszego zapytania ofertowego informacji udziela: Iwona Kołodziejczyk,
tel. 12 422 81 96, w. 17, e-mail: zamowienia@pwst.krakow.pl

5. Zamawiający po porównaniu złożonych ofert zdecyduje o wyborze oferty najkorzystniejszej, biorąc pod uwagę cenę (70%), gwarancję (15%) i termin dostawy (15%). Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejsze warunki.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania w każdym czasie bez podania przyczyny.


Zatwierdził: Kanclerz PWST

mgr Franciszek Gałuszka

Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 29.09.2015 08:59
Dokument oglądany razy: 774
Nie podlega Ustawie