mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 2

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (5.07.2016r) 

Ogłoszenie o zamówieniu (17.06.2016r)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 6
Dokumentacja projektowa:
zał. 7.1 Projekt budowlany
zał.7.2 Projekty wykonawcze
zał. 7.3 Przedmiary robót
zał. 8 STWiORB

Opublikował: Małgorzata Wilk
Publikacja dnia: 17.06.2016 15:10
Dokument oglądany razy: 764
Podlega Ustawie