mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 2

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 2


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.08.2016)

Informacja nr 1 (02.08.2016r)

Ogłoszenie o zamówieniu (26.07.2016r)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 6

Dokumentacja projektowa:

zał. 7.1 Projekt budowlany

zał. 7.2 Projekt wykonawczy

zał. 7.3 Przedmiar robót

zał. 8 STWiORB

Opublikował: Małgorzata Wilk
Publikacja dnia: 26.07.2016 12:54
Dokument oglądany razy: 892
Podlega Ustawie