mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 3

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 3

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (2.03.2017) 

Ogłoszenie o zamówieniu (13.02.2017)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 3 oraz 9 i 10 

zał. 4 Wzór umowy wraz z załącznikami:
zał. nr 5 do umowy – Oświadczenie podwykonawcy
zał. nr 6 do umowy – Karta gwarancyjna (wzór)

zał. 5 Projekt budowlany

zał. 6 Projekt wykonawczy

zał. 7 Przedmiar robót

zał. 8 STWiORB

Opublikował: Małgorzata Wilk
Publikacja dnia: 13.02.2017 12:26
Dokument oglądany razy: 697
Podlega Ustawie