mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 3

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu (9.03.2017)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 3 oraz 9 i 10

zał. 4 Wzór umowy wraz z załącznikami:
zał. nr 5 do umowy – Oświadczenie podwykonawcy
zał. nr 6 do umowy – Karta gwarancyjna (wzór)

zał. 5 Projekt budowlany

zał. 6 Projekt wykonawczy

zał. 7 Przedmiar robót

zał. 8 STWiORB

Opublikował: Małgorzata Wilk
Publikacja dnia: 09.03.2017 12:21
Dokument oglądany razy: 1007
Podlega Ustawie