mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z dostawą i montażem urządzeń mechaniki scenicznej w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, zlokalizowanym przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krak

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kraków, 23 października 2018 r.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie
realizacji prac związanych z dostawą i montażem urządzeń mechaniki scenicznej w
budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, zlokalizowanym
przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania_8.11.2018 r.

Przypominamy Wykonawcom, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca zobowiążany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert_31.10.2018 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy_II_26.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy_26.10.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_23.10.2018 r.

Załączniki do SIWZ  - informacje związane z opisem przedmiotu zamówienia:
Przekrój 1.pdf
Przekrój 2.pd
Pulpit sterowania.pdf
Kable.pdf
Miejsce zamocowania pulpitu sterowniczego.pdf

Wzór Oferty i inne załączniki do edycji_23.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu_23.10.2018 r.

Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 23.10.2018 13:24
Dokument oglądany razy: 480
Podlega Ustawie