mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieką serwisową systemu obsługi dziekanatu, dla Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21–22 w Krakowie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kraków, dnia 27 września 2019 r


Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z analizą przedwdrożeniową, wdrożeniem i opieką serwisową systemu obsługi dziekanatu, dla Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Straszewskiego 21–22 w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_7.11.2019

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert_28.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert_15.10.2019 r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 8 i 9 października 2019 r._10.10.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 2, 3 i 4 października 2019 r._8.10.2019 r.
Zmieniony Formularz oferty, Oświadczenia dotyczące wykonawcy i Wykaz usług_do edycji_8.10.2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_8.10.2019 r.

Zmiana SIWZ_przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert_4.10.2019 r.
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu_4.10.2019 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami_27.09.2019 r.
Załączniki do edycji_27.09.2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu_27.09.2019 r.

Realizacja projektu pn. „Kierunek Przyszłość” – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku
Numer umowy: POWR.03.05.00-00-z070/18
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 27.09.2019 17:11
Dokument oglądany razy: 443
Podlega Ustawie