mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 27.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora PWST - 2011

Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: stawek za kwaterowanie w pokojach gościnnych PWST w Krakowie

Nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania stałej Komisji likwidacyjnej dla Filii PWST we Wrocławiu

Nr 3/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.  w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów w PWST im. L. Solskiego w Krakowie w oparciu o postanowienie przyjęte Uchwałą Senatu PWST z dnia 20 grudnia 2010 r.

Nr 4/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia skontrum częściowego w bibliotece międzywydziałowej PWST w Krakowie

Nr 5/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2011 - Regulamin organizacyjny PWST

Nr 6/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym - lato 2011

Nr 7/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST w Krakowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2011 - Regulamin ZFŚS PWST

Nr 8/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2011/2012

Nr 9/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: limitu przyjęć na studia na rok akademicki 2011/2012

Nr 10/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Pomocy materialnej dla studentów PWST im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 11/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności statutowej pracowników PWST im. L. Solskiego w Krakowie i zasad przydzielania środków na ten cel

Nr 12/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 13/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 14/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie: cen biletów na spektakl gościnny pt. „32 omdlenia” w wykonaniu Teatru Polonia z Warszawy w dniu 21 czerwca 2011 r.

Nr 15/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2011/2012

Nr 16/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pozyskiwania środków finansowych przez PWST w Krakowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. - Regulaminu pozyskiwania środków finansowych przez PWST w Krakowie

Nr 17/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. - Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST

Nr 19/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia skontrum częściowego w obrębie sygnatur 1-8000 w bibliotece międzywydziałowej PWST w Krakowie

Nr 21/2011 r. z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012

Nr 22/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2011/2012

Nr 23/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2011/2012

Nr 24/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: odpłatności za powtarzanie roku w rok akademickim 2011/2012

Nr 25/11 1 września 2011 r. w sprawie: Biuletynu Informacji Publicznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2011 - Biuletynu Informacji Publicznej

Nr 26/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach umowy o dzieło

Nr 27/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów PWST im. L. Solskiego w Krakowie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitegoOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 27.01.2012
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 17.01.2012
Dokument oglądany razy: 6 033