mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 08.02.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Uchwały Senatu PWST w kadencji 2008-2012

2011

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 18 kwietnia 2011 r.

Nr 75/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: sprawozdania finansowego za rok 2010

Nr 76/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: odpłatności za studia dla studentów powtarzających rok w roku akademickim 2011/2012

Nr 77/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Uczelni na rok 2011

Nr 78/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: uruchomienia kształcenia na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek na Wydziale Lalkarskim PWST Filia we Wrocławiu

Nr 79/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2011/2012

Nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.Zasady rekrutacji na Wydziale Aktorskim i Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.Zasady rekrutacji na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.Zasady rekrutacji na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.Zasady rekrutacji na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu

Nr 81/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Studiów

Nr 82/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: Kodeksu Etyki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. - Kodeks Etyki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 83/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa w PWST im. L. Solskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 83/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. - Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa w PWST im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 84/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: nadania medalu PWST

Nr 85/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: współpracy pomiędzy PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie i Stowarzyszeniem Rozwoju Teatru Tańca w Bytomiu

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 10 października 2011 r.

Nr 86/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie: wyboru kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 17 października 2011 r.

Nr 87/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: zmian Statutu PWST

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/2011 z dnia 17 października 2011 r. - Statut PWST i Ordynacja wyborcza PWST - tekst jednolity

Nr 88/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za studia lub usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania tych opłat w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej  im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 89/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia przez Senat PWST sprawozdania Rektora z działalności PWST za rok akademicki 2010/11

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 89/2011 z dnia 17 października 2011 r. - sprawozdanie Rektora z działalności PWST za rok akademicki 2010/11

Nr 90/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: wzoru dyplomu ukończenia studiów w PWST

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 90/2011 z dnia 17 października 2011 r. - wzór dyplomu ukończenia studiów w PWST

Nr 91/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe PWST za rok 2011Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 08.02.2012
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 07.02.2012
Dokument oglądany razy: 5 288