mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ogłoszenia o pracy

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta w niepełnym wymiarze godzin w dziedzinie sztuk teatralnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz:

1. posiadające tytuł magistra
2. kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta w dziedzinie przedmiotów kształcenia kierunkowego winien być czynnym zawodowo aktorem lub reżyserem
3. kandydat nie spełniający warunków pkt. 2 winien wykazać się
osiągnięciami w pracy zawodowej.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu
5. list referencyjny
6. informacje o dorobku artystycznym, względnie dydaktycznym
7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 24 września 2012 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 września 2012 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.
Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 12.09.2012
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 812