mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 24.10.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Ogłoszenia o pracy

Kraków, 24 października 2012 r.


Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na Wydziale Aktorskim w Filii we Wrocławiu w dziedzinie nauk humanistycznych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:
1. tytuł naukowy, stopień doktora habilitowanego, lub doktora habilitowanego
sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych,
2. predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
potwierdzone opiniami przedstawianymi przy przewodzie habilitacyjnym
lub kwalifikacyjnym II stopnia,
3. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.


Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST Kraków ul. Straszewskiego 21-22
następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. dokument potwierdzający posiadanie tytułu, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki,
5. informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym potwierdzone opiniami wg pkt. 2 kryteriów kwalifikacyjnych,
6. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku
profesora nadzwyczajnego,
7. oświadczenie w trybie art.109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin rozpoczęcia konkursu ustala się na dzień 25 października 2012 r.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 5 grudnia 2012 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 stycznia 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 24.10.2012
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 5 232