mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Uchwały Senatu PWST - 2010 rok

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 8 lutego 2010 r.

Nr 49/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców 22 we Wrocławiu w trybie negocjacji

Nr 50/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie: uruchomienia przetargu na opracowanie projektu remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu

Nr 51/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie: uruchomienia przetargu na wykonanie adaptacji strychów w budynku przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie

Nr 52/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie: porozumienia między PWST a Mozarteum University Salzburg w Austrii w ramach programu Erasmus


Posiedzenie Senatu PWST w dniu 19 kwietnia 2010 r.

Nr 53/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w planie finansowym PWST na rok 2009

Nr 54/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe PWST za rok 2009

Nr 55/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprawozdania finansowego za rok 2009

Nr 56/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: odpłatności za studia dla studentów powtarzających rok w roku akademickim 2010/2011

Nr 57/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Uczelni na rok 2010

Nr 58/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2010/2011

Nr 59/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2011/2012

Nr 60/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia PWST im. L. Solskiego w Krakowie do Fundacji Panteon Narodowy

Nr 61/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: współpracy pomiędzy PWST im. L. Solskiego w Krakowie i Fundacją Sceny im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Nr 62/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: porozumienia pomiędzy PWST w Krakowie a Anton Bruckner Private University for Music, Dance and Performing Arts w Linzu w ramach programu Erasmus

Nr 63/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: porozumienia pomiędzy PWST w Krakowie a Univeristy College Falhouth Incorporating Dartington College of Arts w ramach programu Erasmus


Posiedzenie Senatu PWST w dniu 20 września 2010 r.

Nr 64/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zmian w planie rzeczowo finansowym PWST na rok 2010

Nr 65/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego PWST w Krakowie za rok 2010

Nr 66/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia do wiadomości przez Senat PWST konieczności sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 22 we Wrocławiu i działki 5m² w trybie poza przetargowym

Nr 67/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Rektora PWST do podjęcia decyzji w zakresie zakupu niezbędnej powierzchni oraz zbycia 5m² działki, na której znajduje się budynek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu w celu uregulowania spraw własnościowych niezbędnych do dalszego prowadzenia rozbudowy i remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu

Nr 68/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia przez Senat PWST sprawozdania Rektora PWST z działalności PWST za rok akademicki 2009/2010

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2010 z dnia 20 września 2010 r. Sprawozdanie Rektora PWST z działalności PWST za rok akademicki 2009/2010


Posiedzenie Senatu PWST w dniu 20 grudnia 2010 r.

Nr 69/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: uruchomienia kształcenia na kierunku reżyseria o specjalności „reżyseria teatru lalek” na Wydziale Lalkarskim Filii PWST we Wrocławiu. i jednoczesnego zakończenia przedmiotowego kształcenia o tej specjalizacji prowadzonego dotychczas na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie

Nr 70/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: bazy do działalności dydaktycznej Wydziału Teatru Tańca

Nr 71/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: przekazania przyłącza kanalizacyjnego oraz ustanowienia służebności

Nr 72/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Studiów

Nr 73/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w planie finansowym Uczelni za rok 2010

Nr 74/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: opinii Senatu na temat wszczęcia procedury nadania Tadeuszowi Różewiczowi tytułu doktoratu honoris causa PWSTOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 19.04.2013
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 09.02.2012
Dokument oglądany razy: 23 633