mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 29.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe ogłoszenia_20.06.2013 r.

Ogłoszenia o pracy

Kraków, 27 maja 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Aktorskim w Filii we Wrocławiu w dziedzinie nauk humanistycznych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:
1. tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa
2. predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opiniami
przedstawianymi przy przewodzie habilitacyjnym
3. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.


Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST Kraków ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
1. podanie
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. dokument potwierdzający posiadanie tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
5. informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym potwierdzone opiniami wg pkt. 2 kryteriów kwalifikacyjnych
6. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego
7. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin rozpoczęcia konkursu ustala się na dzień 27 maja 2013 r.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 7 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 lipca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 28 maja 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk teatralnych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz:

1. posiadające tytuł magistra
2. kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta w dziedzinie przedmiotów kształcenia kierunkowego winien być czynnym zawodowo aktorem
3. kandydat nie spełniający warunków pkt. 2 winien wykazać się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu
5. list referencyjny
6. informacje o dorobku artystycznym, względnie dydaktycznym
7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 29 czerwca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 lipca 2013 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 28 maja 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk humanistycznych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:

1. stopień naukowy lub tytuł magistra
2. osiągnięcia w pracy zawodowej lub dydaktycznej.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu
5. list referencyjny
6. informacje o dorobku naukowym, zawodowym względnie dydaktycznym
7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 29 czerwca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 lipca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 29.05.2013
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 6 381