mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zarządzenia Rektora PWST - 2011 rok

Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie: stawek za kwaterowanie w pokojach gościnnych PWST w Krakowie

Nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania stałej Komisji likwidacyjnej dla Filii PWST we Wrocławiu

Nr 3/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.  w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów w PWST im. L. Solskiego w Krakowie w oparciu o postanowienie przyjęte Uchwałą Senatu PWST z dnia 20 grudnia 2010 r.

Nr 4/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia skontrum częściowego w bibliotece międzywydziałowej PWST w Krakowie

Nr 5/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2011 - Regulamin organizacyjny PWST

Nr 6/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym - lato 2011

Nr 7/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST w Krakowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2011 - Regulamin ZFŚS PWST

Nr 8/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2011/2012

Nr 9/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: limitu przyjęć na studia na rok akademicki 2011/2012

Nr 10/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Pomocy materialnej dla studentów PWST im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 11/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności statutowej pracowników PWST im. L. Solskiego w Krakowie i zasad przydzielania środków na ten cel

Nr 12/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 13/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 14/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie: cen biletów na spektakl gościnny pt. „32 omdlenia” w wykonaniu Teatru Polonia z Warszawy w dniu 21 czerwca 2011 r.

Nr 15/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2011/2012

Nr 16/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pozyskiwania środków finansowych przez PWST w Krakowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. - Regulaminu pozyskiwania środków finansowych przez PWST w Krakowie

Nr 17/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. - Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST

Nr 19/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia skontrum częściowego w obrębie sygnatur 1-8000 w bibliotece międzywydziałowej PWST w Krakowie

Nr 20/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zmiana polegająca na korekcie błędu pisarskiego w tytułach klas 63 i 64 umieszczonych w spisie haseł klasyfikacyjnych pierwszego i drugiego rzędu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. – Jednolity rzeczowy wykaz akt Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Spis haseł klasyfikacyjnych pierwszego i drugiego rzędu

Nr 21/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012

Nr 22/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2011/2012

Nr 23/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2011/2012

Nr 24/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: odpłatności za powtarzanie roku w rok akademickim 2011/2012

Nr 25/11 1 września 2011 r. w sprawie: Biuletynu Informacji Publicznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2011 - Regulamin prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej PWST

Nr 26/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach umowy o dzieło

Nr 27/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów PWST im. L. Solskiego w Krakowie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego >> tekst jednolity >> Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów PWST im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 29/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia w PWST

Nr 30/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: powołania komisji odbioru robót w budynku przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu

Nr 31/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.

Nr 32/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Nr 33/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: inwentaryzacji

Nr 34/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia nr 10/2009 Rektora PWST z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zasad struktury organizacyjnej, kadrowej i funkcjonalnej zarządzania projektem pn „Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu” (zwanym dalej: projekt Braniborska 59)

Nr 35/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w KrakowieOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 18.07.2013
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 17.01.2012
Dokument oglądany razy: 42 030