mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 30.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora PWST - 2013 rok

Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont części budynku należącego do Krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu”

Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności statutowej pracowników PWST im. L. Solskiego w Krakowie i zasad przydzielania środków na ten cel

Nr 3/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

Nr 4/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2013

Nr 5/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2013/2014

Nr 6/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014

Nr 7/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2012/2013

Nr 8/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 9/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: wzorów umów zawieranych między Uczelnią a Studentem o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujących w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Nr 13/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: stawek wynagrodzeń za prowadzenie zjęć dydaktycznych na podstawie umów o dzieło i umów zleceniaOpublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 30.09.2013
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 16.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 849