mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Uchwały Senatu PWST - 2012 rok

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 16 kwietnia 2012 r.

Nr 96/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w planie finansowym Uczelni na rok 2011

Nr 97/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: sprawozdania finansowego za rok 2011

Nr 98/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Uczelni na 2012 rok

Nr 99/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: efektów kształcenia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 99/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku aktorstwo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 99/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. - Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku reżyseria

Nr 100/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w Regulaminie studiów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.Regulamin studiów

Nr 101/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Reżyserii Dramatu specjalności „reżyseria teatru muzycznego”

Nr 102/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Nr 103/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2012/2013

Nr 104/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2013/2014

Załącznik nr 1 do uchwały nr 104/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim PWST im. L. Solskiego w Krakowie w roku akademickim 2013/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr 104/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu PWST im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014

Załącznik nr 3 do uchwały nr 104/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim na kierunek aktorstwo i kierunek reżyseria PWST im. L.Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014

Załącznik nr 4 do uchwały nr 104/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST im. L. Solskiego w Krakowie w roku akademickim 2013/2014

Załącznik nr 5 do uchwały nr 104/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu PWST im. L. Solskiego w Krakowie w roku akademickim 2013/2014

Nr 105/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: stwierdzenia przez Senat PWST zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni >> Regulamin Samorządu Studenckiego PWST

Nr 106/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: stwierdzenia przez Senat PWST zgodności Kodeksu etyki studenta z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem oraz Kodeksem etyki Uczelni >> Kodeks Etyki Studenta PWST


Posiedzenie Senatu PWST w dniu 13 lutego 2012 r.

Nr 92/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie: wprowadzenie zmian w Załączniku nr 1 do Statutu PWST tj. Ordynacji Wyborczej PWST

Załącznik nr 1 do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Ordynacja wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Uchwała nr 92/2012)

Nr 93/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie: wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych na kadencję 1.09.2012 – 31.08.2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 93/2012 z dnia 13 lutego 2012 r.Składy komisji wyborczych

Nr 94/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w planie rzeczowo finansowym PWST na rok 2011

Nr 95/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie: strategii rozwoju Uczelni

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 95/2012 z dnia 13 lutego 2012 r.Strategia rozwoju UczelniOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 13.11.2013
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 09.02.2012
Dokument oglądany razy: 25 268