mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Uchwały Senatu PWST - 2013 rok

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 11 lutego 2013 r.

Nr 6/2012-2016 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: powołania składu komisji senackich na kadencję 2012/13 – 2015/16

Nr 7/2012-2016 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w Regulaminie studiów

Nr 8/2012-2016 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: nadania medalu PWST zasłużonemu Pedagogowi

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Nr 9/2012-2016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym uczelni na rok 2012

Nr 10/2012-2016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz podziału wyniku finansowego

Nr 11/2012-2016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Uczelni na 2013 rok

Nr 12/2012-2016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Nr 13/2012-2016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2013/2014

Nr 14/2012-2016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2014/2015

Nr 15/2012-2016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia tekstu Regulaminu Przyznawania Nagród Rektora PWST nauczycielom akademickim

Nr 16/2012-2016 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w PWST >> załącznik nr 1.doc

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 7 października 2013 r.

Nr 17/2012-2016 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia przez Senat PWST sprawozdania Rektora z działalności PWST za rok akademicki 2012/2013

Nr 18/2012-2016 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2013

Nr 19/2012-2016 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym uczelni na rok 2013

Nr 20/2012-2016 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: zmiany liczebności składu Rady Wydziału Reżyserii DramatuOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 20.11.2013
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 21 325