mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie_elektryk we Wrocławiu 29.07.2014 r.

Ogłoszenia o pracy

OGŁOSZENIA DOT. PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Kraków, 5 marca 2014 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie poszukuje pracownika w wymiarze 3/4 etatu na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu,
na stanowisko: osoba sprzątająca

treść ogłoszenia

Stanowisko utworzono w związku z realizacją projektu pn.
„Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź
na realne potrzeby”


Wrocław, 20 lutego 2014 r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE
FILIA WE WROCŁAWIU
poszukuje pracownika na stanowisko

Z-ca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu
(Głównego Księgowego)

treść ogłoszenia


Kraków, 12 sierpnia 2013 r.


Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
poszukuje pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisko krawcowa/krawiec

treść ogłoszenia


Niżej wymienione stanowiska utworzono w związku z realizacją projektu pn.
„Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź
na realne potrzeby”


Kraków, 16 lipca 2013 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie poszukuje pracownika administracyjnego w wymiarze 3/4 etatu na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, na stanowisko:pracownik ds. promocji

treść ogłoszenia


Kraków, 8 lipca 2013 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie poszukuje pracownika technicznego w wymiarze 1 etatu na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, na stanowisko: elektryk – oświetleniowiec

treść ogłoszenia


Kraków, 8 lipca 2013 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie poszukuje pracownika technicznego w wymiarze 1 etatu na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, na stanowisko: akustyk

treść ogłoszenia


Kraków, 8 lipca 2013 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie poszukuje pracownika technicznego w wymiarze 3/4 etatu na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, na stanowisko: rzemieślnik

treść ogłoszenia


Kraków, 8 lipca 2013 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie poszukuje 2 pracowników w wymiarze 3/4 etatu na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, na stanowisko: osoba sprzątająca

treść ogłoszenia


OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Kraków, 10 września 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu na stanowisko wykładowcy w niepełnym wymiarze etatu do prowadzenia zajęć z przedmiotów: taniec współczesny, formy teatru tańca, sceny improwizowane

treść ogłoszenia


Kraków, 31 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk teatralnych – kierunek reżyseria specjalność reżyseria teatru lalek

treść ogłoszenia


Kraków, 17 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Krakowie na stanowisko asystenta w niepełnym wymiarze godzin w dziedzinie sztuk teatralnych

treść ogłoszenia


Kraków, 17 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Krakowie na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze godzin w dziedzinie sztuk teatralnych

treść ogłoszenia


Kraków, 17 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko akompaniatora w niepełnym wymiarze godzin na Wydziale Aktorskim w Krakowie

treść ogłoszenia


Kraków, 17 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim na dwa stanowiska wykładowcy w niepełnym wymiarze etatu w dziedzinie sztuk teatralnych

treść ogłoszenia


Kraków, 17 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk teatralnych

treść ogłoszenia


Kraków, 17 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Krakowie na stanowisko wykładowcy w pełnym wymiarze etatu w dziedzinie sztuk muzycznych – kierunek muzyka estradowa specjalność wokalistyka

treść ogłoszenia


Kraków, 3 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Aktorskim w Krakowie w dziedzinie sztuk teatralnych

treść ogłoszenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 3 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie w dziedzinie sztuk teatralnych – kierunek reżyseria

treść ogłoszenia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 3 lipca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Reżyserii Dramatu na stanowisko starszego wykładowcy w niepełnym wymiarze etatu w dziedzinie sztuk teatralnych – kierunek reżyseria


treść ogłoszenia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu

Kraków, 20 czerwca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk teatralnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz:
1. posiadające tytuł magistra,
2. kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta w dziedzinie przedmiotów kształcenia kierunkowego winien być czynnym zawodowo aktorem-lalkarzem,
3. kandydat nie spełniający warunków pkt. 2 winien wykazać się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu
5. list referencyjny
6. informacje o dorobku artystycznym, względnie dydaktycznym
7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 18 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 lipca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu

Kraków, 20 czerwca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk muzycznych – specjalność rytmika i taniec

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz mogące się wykazać:
1. posiadaniem tytułu magistra
2. predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym
3. pięcioletnim stażem pracy
4. czynnym wykonywaniem zawodu tancerza lub choreografa
5. kandydat nie spełniający warunków pkt 3 i 4 winien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy artystycznej lub dydaktycznej.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków przy ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie
4. list referencyjny
5. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym
6. odpis dyplomu
7. zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku wykładowcy
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 września 2013 r.

PWST im. L. Solskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu

Kraków, 20 czerwca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu w dziedzinie sztuk teatralnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) i posiadające:
1. minimum stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub kwalifikacje I stopnia
2. znaczący dorobek artystyczny bądź naukowy oraz dydaktyczny,
3. pozytywne opinie o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo-dydaktycznej zebrane w trakcie przewodu na stopień naukowy lub kwalifikacje,
4. kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta winien być czynnym zawodowo aktorem lub reżyserem.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków przy ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu ukończenia studiów
5. dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub kwalifikacji
6. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym potwierdzone opinią wg pkt. 3 kryteriów kwalifikacyjnych
7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku adiunkta
8. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 21 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 września 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu


Kraków, 20 czerwca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk muzycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz:
1. posiadające tytuł magistra
2. kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta w dziedzinie przedmiotów kształcenia kierunkowego winien być czynnym zawodowo wokalistą
3. kandydat niespełniający warunków pkt. 2 winien wykazać się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST przy ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu
5. list referencyjny
6. informacje o dorobku artystycznym, względnie dydaktycznym
7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 18 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 lipca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu

Kraków, 20 czerwca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze 7/12 etatu w dziedzinie sztuk teatralnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz mogące się wykazać:
1. posiadaniem tytułu magistra
2. predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym
3. siedmioletnim stażem pracy
4. czynnym wykonywaniem zawodu aktora
5. kandydat nie spełniający warunków pkt 3 i 4 winien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy artystycznej lub dydaktycznej.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie
4. list referencyjny
5. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym
6. odpis dyplomu
7. zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku wykładowcy
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 września 2013 r.

PWST im. L. Solskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu


Kraków, 20 czerwca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko starszego wykładowcy w dziedzinie sztuk teatralnych – specjalność wymowa

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz mogące się wykazać:
1. posiadaniem tytułu magistra
2. predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym
3. siedmioletnim stażem pracy
4. czynnym wykonywaniem zawodu aktora
5. kandydat niespełniający warunków pkt 3 i 4 winien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy artystycznej lub dydaktycznej.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków przy ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie
4. list referencyjny
5. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym
6. odpis dyplomu
7. zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku wykładowcy
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 września 2013 r.

PWST im. L. Solskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu


Kraków, 20 czerwca 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Aktorskim w Filii we Wrocławiu na dwa stanowiska wykładowcy w niepełnym wymiarze etatu w dziedzinie sztuk teatralnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz mogące się wykazać:
1. posiadaniem tytułu magistra
2. predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym
3. pięcioletnim stażem pracy
4. czynnym wykonywaniem zawodu tancerza lub choreografa
5. kandydat nie spełniający warunków pkt 3 i 4 winien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy artystycznej lub dydaktycznej.

Kandydaci winni złożyć w Dziale Kadr PWST Kraków przy ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie
4. list referencyjny
5. informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym
6. odpis dyplomu
7. zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku wykładowcy
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 września 2013 r.

PWST im. L. Solskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu

Kraków, 27 maja 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Aktorskim w Filii we Wrocławiu w dziedzinie nauk humanistycznych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:
1. tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa
2. predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opiniami
przedstawianymi przy przewodzie habilitacyjnym
3. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST Kraków ul. Straszewskiego 21-22 następujące dokumenty:
1. podanie
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. dokument potwierdzający posiadanie tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
5. informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym potwierdzone opiniami wg pkt. 2 kryteriów kwalifikacyjnych
6. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego
7. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin rozpoczęcia konkursu ustala się na dzień 27 maja 2013 r.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 7 lipca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 lipca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu

Kraków, 28 maja 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk teatralnych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz:

1. posiadające tytuł magistra
2. kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta w dziedzinie przedmiotów kształcenia kierunkowego winien być czynnym zawodowo aktorem
3. kandydat nie spełniający warunków pkt. 2 winien wykazać się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu
5. list referencyjny
6. informacje o dorobku artystycznym, względnie dydaktycznym
7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Termin zgłoszeń upływa z dniem 29 czerwca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 lipca 2013 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu

Kraków, 28 maja 2013 r.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim w Filii we Wrocławiu na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk humanistycznych


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz posiadające:

1. stopień naukowy lub tytuł magistra
2. osiągnięcia w pracy zawodowej lub dydaktycznej.

Kandydaci winni złożyć w Kadrach PWST ul. Straszewskiego 21/22 następujące dokumenty:
1. podanie kandydata
2. życiorys
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. odpis dyplomu
5. list referencyjny
6. informacje o dorobku naukowym, zawodowym względnie dydaktycznym
7. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta
8. oświadczenie w trybie art. 109 oraz art. 118 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 29 czerwca 2013 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 lipca 2013 r.

PWST im. L. Solskiego nie zapewnia mieszkań.Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 05.03.2014
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 8 658