mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zarządzenia Rektora PWST - 2013 rok

Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont części budynku należącego do Krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu”

Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności statutowej pracowników PWST im. L. Solskiego w Krakowie i zasad przydzielania środków na ten cel

Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2013

Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014

Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2012/2013

Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: wzorów umów zawieranych między Uczelnią a Studentem o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujących w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: archiwizacji świadectw dojrzałości

Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: szczegółowych zasad, warunków funkcjonowania i działania Stałego Dyżuru w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: stawek wynagrodzeń za prowadzenie zjęć dydaktycznych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia

Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: tekstu jednolitego Regulaminu studiów >> Regulamin studiów - tekst jednolity

Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów

Zarządzenie nr 16/2013 r. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie >> Regulamin i załączniki

Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: zwiększonej wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne i wysokości stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: powołania Komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia w PWST

Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: Polityki Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (załącznik nr 1)

Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Inwentaryzacji

Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania stałej Komisji likwidacyjnej dla Wydziału Teatru Tańca w BytomiuOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 12.05.2014
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 16.04.2013
Dokument oglądany razy: 36 035