mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 29.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora PWST - 2014 rok

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności statutowej pracowników PWST im. L. Solskiego w Krakowie i zasad przydzielania środków na ten cel w roku 2014

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia szacowania ryzyka obiektów PWST w Krakowie - wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: zasad przygotowania i obrony prac magisterskich/dyplomowych oraz zasad zgłaszania i recenzowania przedstawień warsztatowych i dyplomowych na kierunku „reżyseria” w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestrów umów w PWST w Krakowie

Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie o wartości szacunkowej do 14.000 euro i zastąpienia go Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie o wartości szacunkowej do 30.000 euro

Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2014

Zarządzenie nr 9/2014z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST

Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: zasad rozliczeń finansowych dotyczących prezentacji spektakli, pokazów egzaminacyjnych i innych prac w przypadku, gdy prezentacja przynosi dochody

Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: zmiany przepisów instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej

- załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2014
- załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2014

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: stawek wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia

- załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2014 - umowa zlecenia (dydaktyczna 50%)
- załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2014 - umowa zlecenia (dydaktyczna 20%)
- załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2014 - oświadczenie dla celów ubezpieczeń społecznych ZUS
- załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/2014 - rachunekOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 29.09.2014
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 30.01.2014
Dokument oglądany razy: 4 422