mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 28.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Uchwały Senatu PWST - 2014 rok

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 21/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2013

Uchwała nr 22/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz podziału wyniku finansowego

Uchwała nr 23/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2014 rok

Uchwała nr 24/2012-2016Senatu PWST  z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: konieczności wdrożenia działań oszczędnościowych

Uchwała nr 25/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 26/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2014/2015

Uchwała nr 27/2012-2016 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2015/2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r.Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim PWST im. L. Solskiego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r.Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu PWST im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim na kierunek aktorstwo i kierunek reżyseria PWST im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 4a do uchwały nr 27/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r.Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST im. L. Solskiego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 – specjalność: dramaturg teatru

Załącznik nr 4b do uchwały nr 27/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r.Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST im. L. Solskiego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 – specjalność: reżyseria teatralna, reżyseria teatru muzycznego

Załącznik nr 5 do uchwały nr 27/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu PWST im. L. Solskiego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 28/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu PWST

Uchwała nr 29/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów

Uchwała nr 30/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: porozumienia pomiędzy PWST w Krakowie a dwiema uczelniami: Accademia Nazionale d’Arte Drammatica „Silvio d’Amico” w Rzymie oraz The Lithuanian Academy of Music and Theatre w Wilnie w ramach programu ERASMUS+

Uchwała nr 31/2012-2016 Senatu PWST z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: uzupełnienia składu senackiej komisji ds. socjalnych


Posiedzenie Senatu PWST w dniu 27 paźziernika 2014 r.

Uchwała nr 32/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia przez Senat PWST sprawozdania Rektora z działalności PWST za rok akademicki 2013/2014

Uchwała nr 33/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2014

Uchwała nr 34/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014

Uchwała nr 35/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w składzie komisji senackiej ds. oceny kadry dydaktycznej

Uchwała nr 36/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: określenia wzoru umowy zawieranej ze studentem

Załącznik do Uchwały nr 36/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 października 2014 r.Wzór umowy zawieranej ze studentem

Uchwała nr 37/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania tych opłat

Uchwała nr 38/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zawarcia umowy w ramach programu ERASMUS+ pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie a uczelnią Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid RESAD (Madryt, Hiszpania)Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 28.10.2014
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 16.05.2014
Dokument oglądany razy: 6 309