mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zarządzenia Rektora PWST - 2012 rok

Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie: wysokości wynagrodzenia promotora w przewodzie doktorskim oraz wysokości wynagrodzenia osób opracowujących recenzje w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora.

Nr 2/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: jednolitego tekstu załącznika nr 1 do Statutu PWST tj. Ordynacji Wyborczej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2012 - Ordynacja Wyborcza PWST

Nr 3/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.w sprawie: tekstu jednolitego Regulaminu studiów PWST

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2012 - Regulamin studiów PWST

Nr 4/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2012/2013

Nr 5/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2012/2013

Nr 6/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie: limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013

Nr 7/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2012 - Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Nr 8/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej.

Nr 9/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2012

Nr 10/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu używania służbowych kart płatniczych przez pracowników PWST wprowadzonego zarządzeniem Rektora PWST nr 20/2010 z dnia 10 października 2010 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 10/2012 - Aneks nr 1 do Regulaminu używania służbowych kart płatniczych przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie z dnia 28 maja 2012 r.

Nr 11/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

Nr 12/2012 z dnia 30 maja 2012 r.w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nr 13/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni

Nr 14/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie: zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWST

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 14/2012 - zmieniony Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS

Nr 15/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie: Regulaminu pracy komisji przetargowej PWST

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 15/2012 - Regulamin pracy komisji przetargowej PWST

Nr 16/2012 z dnia  21 września 2012 r. w sprawie: opłat za zamieszkanie w Domu Studenckim PWST w roku akad. 2012/2013

Nr 17/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w PWST od roku akad. 2012/2013

Nr 18/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wzoru umowy między Uczelnią a Studentem o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w PWST od roku akad. 2012/2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 18/2012 - wzór umowy między Uczelnią a Studentem o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w PWST w Krakowie na jednolitych magisterskich studiach stacjonarnych

Nr 19/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: regulaminu przyznawania nagród rektora pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi Regulamin

Nr 20/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: instrukcji bezpieczeństwa przy stosowaniu substancji chemicznych i ich mieszanin - Regulamin

Nr 21/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: inwentaryzacji

Aneks nr 1 do zarządzenia 21/2012 ws. inwentaryzacji

Nr 22/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zwiększonej wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki

Nr 23/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: rozwiązania formacji obrony cywilnej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Nr 24/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Instrukcja

Nr 25/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie o wartości szacunkowej do 14.000 EURRegulamin + załączniki

Nr 26/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisja ds. zapewnianie jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Nr 27/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie - Regulamin + załącznik nr 2 - formularz oceny i załącznik 3 - sumaryczna ocenaOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 25.03.2015
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 17.01.2012
Dokument oglądany razy: 45 376