mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 22.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Uchwały Senatu PWST - 2015 rok

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 31 marca 2015 r.

Uchwała nr 39/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2014

Uchwała nr 40/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz podziału wyniku finansowego

Uchwała nr 41/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, a także korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Załącznik nr do Uchwały nr 41/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.: Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, a także korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Uchwała nr 42/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie

  • Zącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.: wzór dyplomu doktorskiego wraz z odpisem i egzemplarzem do akt (wersja dla kobiety)
  • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 42/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.: wzór dyplomu doktorskiego wraz z odpisem i egzemplarzem do akt (wersja dla mężczyzny)
  • Załącznik nr 3 do Uchwały nr 42/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.: wzór dyplomu habilitacyjnego wraz z odpisem i egzemplarzem do akt (wersja dla kobiety)
  • Zącznik nr 4 do Uchwały nr 42/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.: wzór dyplomu habilitacyjnego wraz z odpisem i egzemplarzem do akt (wersja dla mężczyzny)

Uchwała nr 43/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wzoru odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski

  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.: wzór odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski

Uchwała nr 44/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: nadania medalu PWST zasłużonemu Pedagogowi

Uchwała nr 45/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zawarcia umowy w ramach programu ERASMUS+ pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie a uczelnią Rose Bruford College (Londyn, Wielka Brytania)


Posiedzenie Senatu PWST w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 46/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Uczelni na 2015 rok

Uchwała nr 47/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu studiów

  • Zącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2015 r.: Regulamin studiów PWST

Uchwała nr 48/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała nr 49/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 50/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 51/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2016/2017Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 22.05.2015
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 01.04.2015
Dokument oglądany razy: 3 564