mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 15.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora PWST - 2016 roku

Zarządzenie nr 1/2016 Rektora PWST z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za parking w przypadku korzystania z pokoi gościnnych w PWST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: zasad przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych na wszystkich kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, zasad postępowania antyplagiatowego oraz zasad zgłaszania i recenzowania przedstawień warsztatowych i dyplomowych na kierunku reżyseria

Zarządzenie nr 3/2016 Rektora PWST z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw oraz podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 4/2016 Rektora PWST z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: zasad zatrudniania w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 5/2016 Rektora PWST z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za korzystanie z pokoi gościnnych w PWST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22 oraz parkingu

Zarządzenie nr 6/2016 Rektora PWST z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2016

Zarządzenie nr 7/2016 Rektora PWST z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 8/2016 Rektora PWST z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe w PWST w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 9/2016 Rektora PWST z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 10/2016 Rektora PWST z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 11/2016 Rektora PWST z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora PWST z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia na rok akademicki 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 13/2016 Rektora PWST z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: inwentaryzacjiOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 15.07.2016
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 5 016