mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zarządzenia Rektora PWST - 2016 roku

Zarządzenie nr 1/2016 Rektora PWST z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za parking w przypadku korzystania z pokoi gościnnych w PWST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: zasad przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych na wszystkich kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, zasad postępowania antyplagiatowego oraz zasad zgłaszania i recenzowania przedstawień warsztatowych i dyplomowych na kierunku reżyseria

Zarządzenie nr 3/2016 Rektora PWST z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw oraz podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 4/2016 Rektora PWST z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: zasad zatrudniania w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 5/2016 Rektora PWST z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za korzystanie z pokoi gościnnych w PWST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22 oraz parkingu

Zarządzenie nr 6/2016 Rektora PWST z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2016

Zarządzenie nr 7/2016 Rektora PWST z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PWST w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 8/2016 Rektora PWST z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe w PWST w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 9/2016 Rektora PWST z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 10/2016 Rektora PWST z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 11/2016 Rektora PWST z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora PWST z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia na rok akademicki 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 13/2016 Rektora PWST z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: inwentaryzacji

Zarządzenie nr 14/2016 Rektora PWST z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmiany wzorów dokumentów dotyczących umów zleceń

Zarządzenie nr 15/2016 Rektora PWST z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 16/2016 Rektora PWST z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 17/2016 Rektora PWST z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia w PWST na kadencję 2016-2020

Zarządzenie nr 18/2016 Rektora PWST z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności statutowej pracowników PWST im. L. Solskiego w Krakowie i zasad przydzielania środków na ten cel w kadencji 2016-2020

Zarządzenie nr 19/2016 Rektora PWST z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 20/2016 Rektora PWST z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: zwiększonej wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Zarządzenie nr 21/2016 Rektora PWST z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: zespołu do przeprowadzenia szacowania ryzyka obiektów PWST w Krakowie

Zarządzenie nr 22/2016 Rektora PWST z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie: inwentaryzacjiOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 30.12.2016
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 33 065