mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Uchwały Senatu PWST - 2017 rok

POSIEDZENIE SENATU PWST W DNIU 28 KWIETNIA 2017 r.

Uchwała nr 14/2016-2020 Senatu PWST z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenie zmian do Statutu PWST


POSIEDZENIE SENATU PWST W DNIU 15 MAJA 2017 r.

Uchwała nr 15/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na 2016 rok

Uchwała nr 16/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podziału wyniku finansowego

Uchwała nr 17/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 18/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 19/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: warunków rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 20/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: wprowadzenie zmian do Statutu PWST


POSIEDZENIE SENATU PWST W DNIU 18 WRZEŚNIA 2017 r.

Uchwała nr 23/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: obowiązującego logo Akademii Stuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Uchwała nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r.: Statut PWST (tekst jednolity)
  • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r.: Ordynacja wyborcza (załącznik nr 1 do Statutu PWST)

Uchwała nr 25/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: wzoru dyplomu ukończenia studiów

Uchwała nr 26/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: wyłonienia kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 27/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 28/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: zawarcia umów z zagranicznymi uczelniami artystycznymi

Uchwała nr 29/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: nadania medalu PWST zasłużonym PedagogomOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 19.10.2017
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 6 302