mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zarządzenia Rektora PWST - 2017

Zarządzenie nr 1/2017 Rektora PWST z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 2/2017 Rektora PWST z dnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, warunków funkcjonowania i działania Stałego Dyżuru w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 3/2017 Rektora PWST z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora PWST z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2017

Zarządzenie nr 5/2017 Rektora PWST z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 6/2017 Rektora PWST z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 7/2017 Rektora PWST z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad korzystania z broni w PWST

Zarządzenie nr 8/2017 Rektora PWST z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w kadencji 2016-2020

Zarządzenie nr 9/2017 Rektora PWST z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2016-2020

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora PWST z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie nr 11/2017 Rektora PWST z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej działającej w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 12/2017 Rektora PWST z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 13/2017 Rektora PWST z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim PWST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 14/2017 Rektora PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: ustalenia cen biletów na spektakle dyplomowe wystawiane w Teatrze PWST

Zarządzenie nr 15/2017 Rektora PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 16/2017 Rektora PWST z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: nowej nazwy Uczelni

Zarządzenie nr 17/2017 Rektora PWST z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zwiększonej wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

Zarządzenie nr 18/2017 Rektora PWST z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 19/2017 Rektora PWST z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia cen artykułów promocyjno-reklamowych Uczelni

Zarządzenie nr 20/2017 Rektora PWST z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia cen biletów na spektakle Teatru AST prezentowane w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie w dniach 9-14 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 21/2017 Rektora PWST z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany składu Komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia w AST

Zarządzenie nr 22/2017 Rektora PWST z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: inwentaryzacji

Zarządzenie nr 23/2017 Rektora PWST z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Księgi identyfikacji wizualnej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 24/2017 Rektora PWST z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany regulaminu pomocy materialnej

  • załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w KrakowieZasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie punktacjaOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 28.12.2017
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 32 079