mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 06.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięcie nieaktualnego ogłoszenia

Ogłoszenia o pracy

OGŁOSZENIA DOT. PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Wrocław, 6 kwietnia 2018 r.

AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE
FILIA WE WROCŁAWIU
poszukuje pracownika na stanowisko
Specjalista/Referent ds. płac
( ½ etatu)


Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw płacowych,
- bardzo dobra znajomość systemu Płatnik
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- wysoka etyka pracy i kultura osobista,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
-  zaangażowanie, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków,
-  samodzielność w działaniu, zdolność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
- mile widziane doświadczenie w rozliczaniu wynagrodzeń płac w uczelniach wyższych lub szkołach.

Opis stanowiska:
- sporządzanie list płac z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz funduszu świadczeń socjalnych,
- obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych dopłat, nadpłat lub potrąceń,
-  naliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-  sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla osób i urzędów,
-  sporządzanie dokumentacji emerytalnej,
 - przygotowywanie sprawozdań z zakresu funduszu płac.

Oferujemy:
1. Pracę w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu, w dziale finansowym (od sierpnia 2018 r.)
2. Zatrudnienie na ½ etatu, na umowę o pracę, początkowo na okres próbny
3. Ciekawe i odpowiedzialne stanowisko

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: anna.wodzislawska@ast.wroc.pl
w terminie do 22 kwietnia 2018 roku.

Informacja dotycząca danych osobowych:
Administratorem danych osobowych podanych przez kandydata do pracy jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31-109 Kraków.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacji na w/w stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda kandydata. Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, ale wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji do pracy.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w oparciu o podane dane nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji (a po tym okresie na potrzeby kolejnych rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi na to odrębną zgodę). W przypadku zatrudnienia kandydata dane będą przetwarzane na podstawie odrębnych regulacji.
Osoba przekazująca dane osobowe - kandydat do pracy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, praw wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem:
dane.osobowe@ast.krakow.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bytom, 26 marca 2018 r.

Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie – Wydział Teatru Tańca w Bytomiu poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku referenta w dziale promocji w wymiarze 1 / 2 etatu


Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub humanistyczne,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B-2,
- samodzielność w działaniu, komunikatywność,
- umiejętności organizacyjne,
- wysoka etyka pracy i kultura osobista,
- dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:
- pracę od kwietnia 2018 r.,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo z możliwością zatrudnienia w przyszłości na stałe i w pełnym wymiarze czasu pracy,
- ciekawe i odpowiedzialne stanowisko.

Przewidywany zakres obowiązków:
-  organizacja i nadzór nad eksploatacją spektakli studenckich,
-  organizacja wyjazdowych spektakli WTT oraz dyżury organizacyjne przy spektaklach i wydarzeniach Wydziału,
- opracowywanie harmonogramu prób i spektakli,
- organizacja i koordynacja obsługi widowni przy spektaklach,
- przygotowywanie treści materiałów promocyjnych,
- gromadzenie dokumentacji artystycznej Wydziału,
- badanie losów absolwentów Wydziału,
- przygotowywanie wniosków grantowych na udział spektakli w festiwalach i konkursach,
- aktualizacja informacji na stronie internetowej Wydziału,
- prowadzenie profilu Wydziału i kampanii w mediach społecznościowyc.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy:  petrymusz@ast.bytom.pl
w terminie do 8 kwietnia 2018 roku.

Informacja dotycząca danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31-109 Kraków.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacji na w/w stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda kandydata. Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji (a po tym okresie na potrzeby kolejnych rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi na to odrębną zgodę). W przypadku zatrudnienia kandydata dane będą przetwarzane na podstawie odrębnych regulacji.
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, praw wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestniczenie w rekrutacji do pracy.Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 06.04.2018
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 14 300