mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ogłoszenia o pracy

OGŁOSZENIA DOT. PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Kraków, 9 maja 2018 r.

Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku specjalisty w dziale finansowo–księgowym
w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
-  co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy w księgowości,
-  znajomość przepisów dotyczących rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki uczelni publicznych,
-  znajomość przepisów dotyczących szkół wyższych – ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, o finansowaniu nauki,
-  znajomość przepisów obwiązujących w jednostkach sfery finansów publicznych i przepisów podatkowych (ptu, pdop) oraz regulacji dotyczących innych opłat (np. PFRON),
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
-  mile widziana znajomość programu elektronicznego obiegu dokumentów,
-  samodzielność w działaniu, komunikatywność,
-  wysoka etyka pracy i kultura osobista

Oferujemy:
- pracę (początkowo na okres próbny) od 2 lipca 2018 r.,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-  ciekawe i odpowiedzialne stanowisko

Przewidywany zakres obowiązków:
-  dekretowanie dokumentów księgowych - raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty memoriałowe; faktury zakupu i sprzedaży,
- księgowanie dokumentów za pomocą programu komputerowego,
-  analiza i uzgadnianie stanów na kontach księgowych,
-  współpraca z osobami zajmującymi się płacami, księgowością materiałową i majątkową oraz innymi osobami dostarczającymi dane do księgowości,
-  prowadzenie kont pozabilansowych,
-  przygotowywanie informacji ekonomicznych o działalności uczelni,
-  rozliczanie delegacji, kosztów podróży, zaliczek gotówkowych, rozrachunków dokonywanych za pomocą kart płatniczych i innych wypłat pozapłacowych,
-  sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów gotówkowych,
-  uzgadnianie rozliczeń z tytułu podatku VAT, w tym rocznych korekt podatku odliczanego za pomocą proporcji,
-  rozliczanie i przekazywanie informacji do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych
-  zastępstwo za kasjerkę w czasie jej nieobecności,
-  prowadzenie rozliczeń gotówkowych.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: jszewczyk@ast.krakow.pl w terminie do 20 maja 2018 roku.

Informacja dotycząca danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31-109 Kraków.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacji na w/w stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda kandydata do pracy. Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę i zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji (a po tym okresie na potrzeby kolejnych rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi na to odrębną zgodę). W przypadku zatrudnienia kandydata dane będą przetwarzane na podstawie odrębnych regulacji.
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, praw wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@ast.krakow.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestniczenie w rekrutacji do pracy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 10 maja 2018 r.

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku technik elektryk w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne - kierunek elektryk, elektronik,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej,
• świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji,
• bardzo dobra znajomość systemu sterowania DMX,
• znajomość obsługi profesjonalnych konsol oświetlenia,
• doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych oraz oświetleniowych,
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
• wysoka etyka pracy i kultura osobista,
• samodzielność w działaniu, zdolność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Przewidywany zakres obowiązków:
• przygotowanie i realizacja oświetlenia scenicznego,
• obsługa techniczna procesu dydaktycznego, programowanie urządzeń, tworzenie scenariuszy oświetlenia,
• bieżące przeglądy i konserwacja urządzeń oświetlenia scenicznego oraz innych urządzeń elektrycznych w obiektach Uczelni,
• kontrola sprawności technicznej sprzętu oświetleniowego oraz multimedialnego.

Oferujemy:
• pracę w Dziale technicznym w Krakowie od września 2018 r.,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres próbny),
• ciekawe i odpowiedzialne stanowisko.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: jszewczyk@ast.krakow.pl w terminie do 31 maja 2018 roku.

Informacja dotycząca danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31-109 Kraków.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacji na w/w stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda kandydata do pracy. Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę i zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji (a po tym okresie na potrzeby kolejnych rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi na to odrębną zgodę). W przypadku zatrudnienia kandydata dane będą przetwarzane na podstawie odrębnych regulacji.
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, praw wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@ast.krakow.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestniczenie w rekrutacji do pracy.Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 10.05.2018
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 16 173