mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 04.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe ogłoszenie

Ogłoszenia o pracy

OGŁOSZENIA DOT. PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Kraków,  4 czerwca  2018 r.

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku pracownika gospodarczego
w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:
- staranność, sumienność,
- wysoka etyka pracy i kultura osobista.


Oferujemy:
- pracę od 18 czerwca 2018 r.,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.


Przewidywany zakres obowiązków:
- utrzymywanie w czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i terenu zewnętrznego budynku,
- utrzymanie w czystości sprzętu AGD,
- przygotowanie i sprzątanie po wyjeździe gości pokoi gościnnych i hostelowych,
- dbałość o ogólną estetykę i roślinność obiektu.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: jszewczyk@ast.krakow.pl w terminie do 10 czerwca 2018 roku.

Informacja dotycząca danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31-109 Kraków.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacji na w/w stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda kandydata do pracy. Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę i zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji (a po tym okresie na potrzeby kolejnych rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi na to odrębną zgodę). W przypadku zatrudnienia kandydata dane będą przetwarzane na podstawie odrębnych regulacji.
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, praw wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@ast.krakow.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestniczenie w rekrutacji do pracy.Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 04.06.2018
Podpisał: Joanna Szewczyk
Dokument z dnia: 04.06.2018
Dokument oglądany razy: 16 682