mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 02.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Uchwały Senatu PWST - 2019 rok

Uchwały Senatu AST - 2019 rok

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 5 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 59/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej
Uchwała nr 60/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zmian w składzie Senackiej Komisji Socjalnej


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 25 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 61/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: nagrody ministra za całokształt dorobku
Uchwała nr 62/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uzgodnienia regulaminu studiów
Uchwała nr 63/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:oceny okresowej nauczycieli akademickich

Załącznik nr 1 Szczegółowy tryb dokonywania okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich w AST

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz ewaluacyjny osiągnięć pedagoga
Załącznik nr 2 – Formularz dotyczący wypełniania obowiązków dydaktycznych
Załącznik nr 3 – Całościowa ocena pracy pedagoga
Załącznik nr 4 – Upoważnienie
Załącznik nr 5 – Protokół z hospitacji


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 29 KWIETNIA 2019 r.

Uchwała nr 64/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu studiów

Załącznik nr 1 – Regulamin studiów

Uchwała nr 65/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru członków Rady Uczelni
Uchwała nr 66/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni
Uchwała nr 67/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad pobierania opłat od studentów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat
Uchwała nr 68/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa
Uchwała nr 69/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2018
Uchwała nr 70/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz podziału wyniku finansowegoOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 02.05.2019
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 4 972