mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora AST - 2019

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora AST z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia stawek dofinansowania wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w 2019 r.

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora AST z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Rektora nr 43/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora AST z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna
Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt
Załącznik nr 3 –
Instrukcja archiwalna

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora AST z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: powołania stałych komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i materiałów

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora AST z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2019

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz dokumenty wydawane przez Uczelnię w toku studiów na studiach stacjonarnychOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 4 975