mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta

Uchwały Senatu PWST - 2019 rok

Uchwały Senatu AST - 2019 rok

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 5 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 59/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej
Uchwała nr 60/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zmian w składzie Senackiej Komisji Socjalnej


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 25 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 61/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: nagrody ministra za całokształt dorobku
Uchwała nr 62/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uzgodnienia regulaminu studiów
Uchwała nr 63/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:oceny okresowej nauczycieli akademickich

Załącznik nr 1 Szczegółowy tryb dokonywania okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich w AST

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz ewaluacyjny osiągnięć pedagoga
Załącznik nr 2 – Formularz dotyczący wypełniania obowiązków dydaktycznych
Załącznik nr 3 – Całościowa ocena pracy pedagoga
Załącznik nr 4 – Upoważnienie
Załącznik nr 5 – Protokół z hospitacji


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 29 KWIETNIA 2019 r.

Uchwała nr 64/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu studiów

Załącznik nr 1 – Regulamin studiów

Uchwała nr 65/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru członków Rady Uczelni
Uchwała nr 66/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni
Uchwała nr 67/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad pobierania opłat od studentów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat
Uchwała nr 68/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa
Uchwała nr 69/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2018
Uchwała nr 70/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz podziału wyniku finansowego


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 17 CZERWCA 2019 r.

Uchwała nr 71/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2018

Uchwała nr 72/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2019 rok

Uchwała nr 73/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 74/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2020/2021

Załącznik 1 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim w Krakowie w roku akademickim 2020/2021
Załącznik 2 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu, specjalność: reżyseria teatralna 2020/2021
Załącznik 3 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu, specjalność: dramaturgia 2020/2021
Załącznik 4 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu 2020/2021
Załącznik 5 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, kierunek: aktorstwo 2020/2021
Załącznik 6 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, kierunek: reżyseria 2020/2021
Załącznik 7 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu 2020/2021

Uchwała nr 75/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: pensum dydaktycznego na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 76/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: potwierdzenia wyboru członka Rady Uczelni

Uchwała nr 77/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni

Uchwała nr 78/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Uczelni

Uchwała nr 79/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: kontynuowania umowy z zagraniczną uczelnią artystyczną

Uchwała nr 80/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Senatu nr 60/2012-2016 z dnia 14 września 2015 rokuOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 12.07.2019
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 5 352