mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Statut

Uchwała nr 82/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/2016-2020 Senatu AST – statut AST

Załączniki do statutu AST:

Załącznik nr 1 do statutu AST – Ordynacja Wyborcza AST w Krakowie
Załącznik nr 2 do statutu AST – Tryb i warunki przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w AST w Krakowie
Załącznik nr 3 do statutu AST – Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa AST w Krakowie

Uchwała nr 110/2016-2020 Senatu AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie


Uchwała nr 81/2016-2020 Senatu AST z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2016-2020 Senatu AST z dnia 11 lipca 2019 r. – projekt statutu AST

Załącznik nr 1 do projektu statutu AST – Ordynacja Wyborcza AST w Krakowie
Załącznik nr 2 do projektu statutu AST – Tryb i warunki przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w AST w Krakowie
Załącznik nr 3 do projektu statutu AST – Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa AST w Krakowie


Uchwała nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r.: Statut PWST (tekst jednolity)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r.: Ordynacja wyborcza (załącznik nr 1 do Statutu PWST)


Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r.: Szczegółowy tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w PWST (załącznik nr 2 do Statutu PWST)

Załącznik nr 1 do Szczegółowego trybu dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w PWSTKwestionariusz ewaluacyjny osiągnięć pedagoga PWST
Załącznik nr 2 do Szczegółowego trybu dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w PWSTSumaryczna ocena pracy pedagoga dotyczący wypełniania obowiązków dydaktycznych
Załącznik nr 3 do Szczegółowego trybu dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w PWSTCałościowa ocena pedagoga
Załącznik nr 4 do Szczegółowego trybu dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w PWSTFormularz oceny pracy pedagoga dotyczący wypełniania obowiązków dydaktycznych


Uchwała nr 50/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik do Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - Tryb i warunki postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w ASTOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 22.04.2020
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 24.11.2011
Dokument oglądany razy: 12 792