mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora AST - 2020

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora AST z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny kadry dydaktycznej

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora AST z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik – Kodeksu etyki AST w Krakowie

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora AST z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik – Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki AST w Krakowie

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: utworzenia „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: powołania kolegium dziekańskiego na Wydziale Lalkarskim Filia AST we Wrocławiu

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zasad rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik - Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora AST z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora AST z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – uregulowania dotyczące Domu Studenckiego przy ul. Warszawskiej 5

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 34/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Załącznik nr 2 - Część B

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora AST z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: organizacji pracy w związku z wirusem COVID-19

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora AST z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora AST z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: rozliczania należności za przepracowane godziny zlecone

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora AST z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik -
Regulamin wynagradzania Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora AST z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu funkcjonowania Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora AST z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania Rzeczników ds. Etyki oraz Zastępców Rzeczników ds. Etyki

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora AST z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie: rozwiązania zespołu ds. opracowania dokumentacji dotyczącej przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz mobbingowi

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: organizacji pracy w stanie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 9/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzania egzaminów w stanie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora AST z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w okresie do 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora AST z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności regulaminu samorządu studenckiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z ustawą i statutem uczelni

Załącznik - Regulamin Samorządu Studenckiego AST w Krakowie

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora AST z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: organizacji pracy w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora AST z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20/2019 z dnia 13 września 2019 r.

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora AST z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynach środków inscenizacji (kostiumy, rekwizyty, nakrycia głowy, obuwie, itp.)

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora AST z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 17.07.2020
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 8 568