mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Uchwały Senatu PWST - 2020 rok

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 9 STYCZNIA 2020 r.

Uchwała nr 105/2016-2020 Senatu AST z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi

Załącznik nr do Uchwały nr 105/2016-2020 Senatu AST z dnia 9 stycznia 2020 r. – Regulamin XXXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych

Uchwała nr 106/2016-2020 Senatu AST z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: rekrutacji na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu

Uchwała nr 107/2016-2020 Senatu AST z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydacie na funkcje dziekana

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 17 LUTEGO 2020 r.

Uchwała nr 108/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: wyborów do senatu, do kolegium elektorów oraz rektora na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 109/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie zbycia obligacji skarbowych

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 2 MARCA 2020 r.

Uchwała nr 110/2016-2020 Senatu AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 24 KWIETNIA 2020 r.

Uchwała nr 111/2016-2020 Senatu AST z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 29 KWIETNIA 2020 r.

Uchwała nr 112/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 7 MAJA 2020 r.

Uchwała nr 113/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: zmiany regulaminu studiów

Uchwała nr 114/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 115/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowana kandydata na rektora

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 29 CZERWCA 2020 r.

Uchwała nr 116/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydacie na funkcję dziekana

Uchwała nr 117/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydacie na funkcję dziekana

Uchwała nr 118/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydacie na funkcję dziekana

Uchwała nr 119/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydacie na funkcję dziekana

Uchwała nr 120/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydacie na funkcję dziekana

Uchwała nr 121/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany trybu oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

załącznik 1 – Wydział Aktorski w Krakowie (kierunek aktorstwo: specjalność aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno-aktorska)
załącznik 2 – Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie (kierunek reżyseria: specjalność reżyseria teatralna)
załącznik 3 – Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie (kierunek reżyseria: specjalność dramaturgia)
załącznik 4 –
Wydział Aktorski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek aktorstwo: specjalność aktorstwo dramatyczne)
załącznik 5 – Wydział Lalkarski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek aktorstwo teatru lalek)
załącznik 6 – Wydział Lalkarski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek reżyseria: specjalność reżyseria teatru lalek)
załącznik 7 – Wydział Teatru Tańca w Filii AST w Bytomiu (kierunek aktorstwo: specjalność aktor teatru tańca)

Uchwała nr 122/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: nadania stopnia doktora panu Gabrielowi Gietzky’emu w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 123/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: nadania stopnia doktora pani Małgorzacie Król-Sozańskiej w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 124/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: nadania stopnia doktora panu Romualdowi Pokojskiemu w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 125/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2019

Uchwała nr 126/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2019

Uchwała nr 127/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2020

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 10 LIPCA 2020 r.

Uchwała nr 128/2016-2020 Senatu AST z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku aktorstwo prowadzonym przez Wydział Teatr Tańca w Bytomiu

załącznik - programu studiów na kierunku aktorstwo prowadzonym przez Wydział Teatr Tańca w Bytomiu

Uchwała nr 129/2016-2020 Senatu AST z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie: korekt programów studiów

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 22.07.2020
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 10.01.2020
Dokument oglądany razy: 9 690