mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Władze i struktura organizacyjna


Skład Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie


Skład Rady Uczelni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Władze Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
w kadencji 2020 - 2024

Rektor: prof. dr hab. Dorota Segda

Prorektor:  dr hab. Beata Guczalska, prof. AST

Prorektor ds.Filii we Wrocławiu:  prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Kanclerz: mgr Franciszek Gałuszka
Kwestor: mgr Barbara Sztraub
Zastępca Kanclerza: mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu: mgr Katarzyna Kostenko
Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu: mgr Karolina Mrozińska

Dyrektor Biura obsługi Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu: mgr Urszula Petrymusz

Dziekani i prodziekani:

Wydział Aktorski w Krakowie

Dziekan: dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST
Prodziekan: dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie
Dziekan: dr hab. Iwona Kempa, prof. AST
Prodziekan: dr Iga Gańczarczyk

Wydział Aktorski (Filia we Wrocławiu)
Dziekan: dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST
Prodziekan: mgr Piotr Łukaszczyk

Wydział Lalkarski (Filia we Wrocławiu)

Dziekan: dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST
Prodziekan: dr Anna Guzik
Prodziekan: mgr Karolina Maciejaszek

Filia w Bytomiu
Wydział Teatru Tańca
Dziekan: dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST
Prodziekan: dr Anna Piotrowska

Regulamin organizacyjny Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1a – podległość bezpośrednia
Załącznik nr 1b – podległość merytorycznaOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 11.09.2020
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 21.03.2011
Dokument oglądany razy: 14 878