mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 25.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora AST - 2020

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora AST z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny kadry dydaktycznej

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora AST z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik – Kodeksu etyki AST w Krakowie

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora AST z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik – Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki AST w Krakowie

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: utworzenia „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: powołania kolegium dziekańskiego na Wydziale Lalkarskim Filia AST we Wrocławiu

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zasad rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik - Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora AST z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora AST z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – uregulowania dotyczące Domu Studenckiego przy ul. Warszawskiej 5

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 34/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Załącznik nr 2 - Część B

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora AST z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: organizacji pracy w związku z wirusem COVID-19

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora AST z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora AST z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: rozliczania należności za przepracowane godziny zlecone

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora AST z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik -
Regulamin wynagradzania Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora AST z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu funkcjonowania Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora AST z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania Rzeczników ds. Etyki oraz Zastępców Rzeczników ds. Etyki

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora AST z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie: rozwiązania zespołu ds. opracowania dokumentacji dotyczącej przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz mobbingowi

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: organizacji pracy w stanie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 9/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzania egzaminów w stanie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji z przyjęciem na studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora AST z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w okresie do 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora AST z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności regulaminu samorządu studenckiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z ustawą i statutem uczelni

Załącznik - Regulamin Samorządu Studenckiego AST w Krakowie

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora AST z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: organizacji pracy w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora AST z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20/2019 z dnia 13 września 2019 r.

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora AST z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynach środków inscenizacji (kostiumy, rekwizyty, nakrycia głowy, obuwie, itp.)

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora AST z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora AST z dnia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i niskocennych składników majątku trwałego zwanych wyposażeniem, ujętych w programie księgowym COGISOFT w następujących działach zwanych: Wypożyczalnia Kierownik Techniczny, Wypożyczalnia Akustycy i Wypożyczalnia Elektrycy (sprzęt akustyczny, elektryczny, urządzenia sceniczne

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora AST z dnia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 23/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora AST z dnia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie: powołania kolegiów dziekańskich

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora AST z dnia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na Wydziale Teatru Tańca Filia AST w Bytomiu

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora AST z dnia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na Wydziale Aktorskim Filia AST we Wrocławiu

Zarządzenie nr 34/2020 Rektora AST z dnia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na Lalkarskim Filia AST we Wrocławiu

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora AST z dnia z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora AST z dnia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w Krakowie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 - Ankieta

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora AST z dnia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 - Ankieta

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora AST z dnia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w Bytomiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 - Ankieta

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora AST z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora AST z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji Socjalnej Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora AST z dnia z dnia 14 września 2020 r. w sprawie:
funkcjonowania AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19

Załącznik nr 1 – Ogólne warunki przebywania w budynkach AST i korzystania z jej infrastruktury
Załącznik nr 2 – Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19
Załącznik nr 3  – Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora AST z dnia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie:
regulaminów bezpiecznego udziału widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez AST w Teatrze AST w Krakowie i Teatrze AST we Wrocławiu w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
Załącznik nr 1 – Regulamin bezpiecznego uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w Teatrze AST w Krakowie
Załącznik nr 2 – Regulamin bezpiecznego uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w Teatrze AST we Wrocławiu

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora AST z dnia z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora AST z dnia z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora AST z dnia z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Domu Studenckiego AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
Załącznik nr 1 - Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w Domu Studenckim (DS) na czas trwania stanu epidemii COVID-19
Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora AST z dnia z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów sylabusów od roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 – Sylabus Modułu – część A
Załącznik nr 2 – Sylabus Modułu – część B

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzeń Rektora AST nr 36-38/2020 z dnia 10 września 2020 r.

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. jakości kształcenia w kadencji 2020-2024

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej sprzętu akustycznego w Filii AST w Bytomiu

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 16/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 9/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 2 października 2020 r. w sprawie: wyznaczenia koordynatorów ds. COVID-19

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie” – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Rektora AST nr 45/2020 z dnia 25 września 2020 roku

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa podczas prób i przedstawień wdrożone w związku z epidemią COVID-19
Załącznik nr 1 - Procedury bezpieczeństwa podczas prób i przedstawień wdrożone w związku z epidemią COVID-19
Załącznik nr 2 -
Oświadczenie

Zarządzenia nr 56/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
Załącznik nr 1 - Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenia nr 57/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenia nr 58/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w stanie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenia nr 59/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w Krakowie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik - Oświdczenie

Zarządzenia nr 60/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik - Oświadczenie

Zarządzenia nr 61/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w Bytomiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenia nr 62/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie: trybu składania wniosków o finansowanie podstawowej działalności badawczej pracowników AST i zasad przydzielania środków na ten cel
Załącznik nr 1 – wniosek

Zarządzenia nr 63/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie: Inwentaryzacji

Zarządzenia nr 64/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Funkcjonowania Kontroli Wewnętrznej
Załącznik nr 1 - Dokumentacja wypłaty wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac

Zarządzenia nr 65/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie: sprostowania omyłek pisarskich w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020 Rektora AST w Krakowie z dnia 31 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 - Regulamin Wynagradzania Pracowników Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w KrakowieOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 25.11.2020
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 10 008