mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 25.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Uchwały Senatu AST 2020-2024

Uchwała nr 14/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: nadania stopnia doktora pani Katarzynie Strączek w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne


Uchwała nr 13/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania stałego składu opiniującego w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego


Uchwała nr 12/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji ds. stopni i tytułów naukowych


Uchwała nr 11/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 10/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 9/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 8/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 7/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny kardy dydaktycznej na kadencję 2020-2024


Uchwała nr 6/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany regulaminu studiów


Uchwała nr 5/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 74/2016-2020 z dnia 17 czerwca 2019 r.


Uchwała nr 4/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 114/2016-2020 z dnia 7 maja 2020 r.Uchwała nr 3/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: korekty programu studiów kierunku reżyseria prowadzonym na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Załącznik nr 1 - Korekta programu studiów kierunku reżyseria prowadzonym na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu


Uchwała nr 2/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku reżyseria prowadzonego przez Wydział Lalkarski we Wrocławiu

Załącznik nr 1 - Program studiów na kierunku reżyseria prowadzonego przez Wydział Lalkarski we Wrocławiu


Uchwała nr 1/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: ustalenia efektów uczenia się

Załącznik nr 1 - Efekty uczenia się na kierunku aktorstwo
Załącznik nr 2 - Efekty uczenia się na kierunku aktorstwo teatru lalek
Załącznik nr 3 - Efekty uczenia się na kierunku reżyseriaOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 25.11.2020
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 04.11.2020
Dokument oglądany razy: 2 302