mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Uchwały Senatu AST 2020-2024

Posiedzenie Senatu AST w dniu 1 lutego 2021 r.

Uchwała nr 23/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 9/2020-2024 z dnia 29.09.2020 r.

Uchwała nr 22/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie: rektyfikacji uchwały Senatu nr 121/2016-2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 21/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Glińskiej

Uchwała nr 20/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącej Rady UczelniPosiedzenie Senatu AST w dniu 30 listopada 2020 r.

Uchwała nr 19/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2020

Uchwała nr 18/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia strategii Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 - Strategia Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Uchwała nr 17/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Uchwała nr 16/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 15/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru członków Rady UczelniPosiedzenie Senatu AST w dniu 29 września 2020 r.

Uchwała nr 14/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: nadania stopnia doktora pani Katarzynie Strączek w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 13/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania stałego składu opiniującego w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 12/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji ds. stopni i tytułów naukowych

Uchwała nr 11/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 10/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 9/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 8/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 7/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny kardy dydaktycznej na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 6/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany regulaminu studiów

Uchwała nr 5/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 74/2016-2020 z dnia 17 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 4/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 114/2016-2020 z dnia 7 maja 2020 r.Posiedzenie Senatu AST w dniu 14 września 2020 r.

Uchwała nr 3/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: korekty programu studiów kierunku reżyseria prowadzonym na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Załącznik nr 1 - Korekta programu studiów kierunku reżyseria prowadzonym na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Uchwała nr 2/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku reżyseria prowadzonego przez Wydział Lalkarski we Wrocławiu

Załącznik nr 1 - Program studiów na kierunku reżyseria prowadzonego przez Wydział Lalkarski we Wrocławiu

Uchwała nr 1/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: ustalenia efektów uczenia się

Załącznik nr 1 - Efekty uczenia się na kierunku aktorstwo
Załącznik nr 2 - Efekty uczenia się na kierunku aktorstwo teatru lalek
Załącznik nr 3 - Efekty uczenia się na kierunku reżyseriaOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 05.02.2021
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 04.11.2020
Dokument oglądany razy: 3 741