mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 30.08.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora AST - 2021

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku kalendarzowym 2021 na finansowanie podstawowej działalności badawczej

Zarządzenie nr 3/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zasad rekrutacji studentów na studia w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik - Zasady rekrutacji studentów na studia w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 5 /2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia w Krakowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia we Wrocławiu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia w Bytomiu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu funkcjonowania Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: powołania Zewnętrznego Rzecznika ds. Etyki

Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia oraz funkcjonowania AST w okresie od 27.03.2021 r. do 9.04.2021 r.

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie: organizacji systemu kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 14/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia w Krakowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia we Wrocławiu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia w Bytomiu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik – Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – tekst jednolity

Zarządzenie nr 18/202 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz dokumenty wydawane przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w toku studiów na studiach stacjonarnych

Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji związanej z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego

Załącznik – Regulamin Udzielania Pomocy ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 21/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 69/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 71/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19

Załącznik - Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: wysokości opłat dla studentów – cudzoziemców za studia i inne usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w toku studiów na studiach stacjonarnych w języku polskim

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2021

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik - Regulamin funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19

Załącznik - Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: powołania kolegium rektorskiego

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania kolegium dziekańskiego na Wydziale Reżyserii DramatuOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 30.08.2021
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 08.04.2019
Dokument oglądany razy: 7 274