mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 31.12.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Uchwały Senatu AST 2020-2024

Posiedzenie Senatu AST w dniu 30 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 56/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2021
Załącznik –
Plan rzeczowo finansowy za rok 2021 – korekta II


Posiedzenie Senatu AST w dniu 29 listopada 2021 r.

Uchwała nr 55/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 44/2020-2024 z dnia 28 czerwca 2021 roku
Załącznik - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na wydziale teatru tańca w Bytomiu AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 54/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2021
Załącznik – Plan rzeczowo finansowy za rok 2021 – korekta I

Uchwała nr 53/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany w składzie stałego składu opiniującego w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 52/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany w składzie komisji ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 51/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie: nadania stopnia doktora mgr Elżbiecie Czerczuk w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 50/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego dr Remigiuszowi Brzyk w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 49/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Radwan-Gancarczyk w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 48/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Kaim w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne


Posiedzenie Senatu AST w dniu 14 lipca 2021 r.

Uchwała 47/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydatce na funkcję dziekana Wydziału Reżyserii Dramatu


Posiedzenie Senatu AST w dniu 28 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 46/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi
Załącznik –
Regulamin XXXIX Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi

Uchwała nr 45/2016-2020 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie: korekty programu studiów na kierunku aktorstwo teatru lalek i kierunku aktorstwo prowadzonych na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu
Załącznik nr 1 – Korekty programu studiów na kierunku aktorstwo teatru lalek prowadzonych na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu
Załącznik nr 2 –
Korekty programu studiów na kierunku aktorstwo prowadzonych na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Uchwała nr 44/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023
Załącznik 1 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim w Krakowie w roku akademickim 2022/2023
Załącznik 2 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu w roku akademickim 2022/2023 na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatralna
Załącznik 3 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu w roku akademickim 2022/2023 na kierunku reżyseria, specjalność dramaturgia
Załącznik 4 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023
Załącznik 5 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023 na kierunku aktorstwo teatru lalek
Załącznik 6 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023 na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek
Załącznik 7 –
Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 43/2016-2020 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2021
Załącznik – Plan rzeczowo-finansowy uczelnia na rok 2021

Uchwała nr 42/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: nadania stopnia doktora mgr Kamilowi Królowi w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 41/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów w sprawie o nadanie stopnia doktora mgr Elżbiecie Czerczuk

Uchwała nr 40/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Remigiusza Brzyka

Uchwała nr 39/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Kaim

Uchwała nr 38/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Radwan-Gancarczyk


Posiedzenie Senatu AST w dniu 24 maja 2021 r.

Uchwała nr 37/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia efektów uczenia się dla 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz określenia sposobu ich potwierdzania

Załącznik nr 1 – Efekty uczenia się dla dyscypliny sztuki filmowe i teatralne
Załącznik nr 2 – Efekty uczenia się dla dyscypliny sztuki filmowe i teatralne – sposób potwierdzania

Uchwała nr 36/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2020

Załącznik – Plan rzeczowo-finansowym na rok 2020

Uchwała nr 35/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Glińskiej w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 34/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: nadania stopnia doktora mgr Marcinowi Czarnikowi w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 33/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: nadania stopnia doktora mgr Bognie Sztencel-Morawskiej w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 32/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia regulaminu posiedzeń senatu

Załącznik – Regulamin Posiedzeń Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie


Posiedzenie Senatu AST w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 31/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego | dr Remigiusz Brzyk

Uchwała nr 30/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego | dr Anna Radwan-Gancarczyk

Uchwała nr 29/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego | dr Ewa Kaim


Posiedzenie Senatu AST w dniu 8 marca 2021 r.

Uchwała nr 28/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie: ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 27/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
Załącznik 1 – Wydział Aktorski w Krakowie (kierunek: aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno-aktorska)
Załącznik 2 – Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie (kierunek: reżyseria, specjalność: reżyseria teatralna)
Załącznik 3 – Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie (kierunek: reżyseria, specjalność: dramaturgia)
Załącznik 4 – Wydział Aktorski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek: aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne)
Załącznik 5 – Wydział Lalkarski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek: aktorstwo teatru lalek)
Załącznik 6 – Wydział Lalkarski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek: reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek)
Załącznik 7 – Wydział Teatru Tańca w Filii AST w Bytomiu (kierunek: aktorstwo, specjalność aktor teatru tańca)

Uchwała nr 26/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Załacznik nr 1 - Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Załącznik nr 1 do regulaminu – podanie o zgodę na podjęcie starań zmierzających do uzyskania stopnia doktora habilitowanego
Załącznik nr 2 do regulaminu – decyzja składu opiniującego odnośnie zgody na podjęcie starań zmierzających do uzyskania stopnia doktora habilitowanego i pokrycia przez AST kosztów postępowania
Załącznik nr 3 do regulaminu – decyzja składu opiniującego odnośnie poparcia lub braku poparcia dla przeprowadzenia w AST postępowania
Załącznik nr 4 do regulaminu – harmonogram postępowania habilitacyjnego
Załącznik nr 5 do regulaminu – uchwała komisji habilitacyjnej

Uchwała nr 25/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym
Załącznik nr 1 - Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym
Załącznik nr 1 do regulaminu – wniosek o wyznaczenie promotora
Załącznik nr 2 do regulaminu – wyznaczenie promotora
Załącznik nr 3 do regulaminu – protokół z weryfikacji uzyskania efektów uczenia się
Załącznik nr 4 do regulaminu – wniosek o wszczęcie postępowania
Załącznik nr 5 do regulaminu – wzór uchwały dot. obrony rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 6 do regulaminu – ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 24/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie: zmian w składach orzekających powołanych dla przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.


Posiedzenie Senatu AST w dniu 1 lutego 2021 r.

Uchwała nr 23/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 9/2020-2024 z dnia 29.09.2020 r.

Uchwała nr 22/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie: rektyfikacji uchwały Senatu nr 121/2016-2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 21/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Glińskiej

Uchwała nr 20/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącej Rady UczelniPosiedzenie Senatu AST w dniu 30 listopada 2020 r.

Uchwała nr 19/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2020

Uchwała nr 18/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia strategii Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 - Strategia Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Uchwała nr 17/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Uchwała nr 16/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 15/2020-2024 Senatu AST z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru członków Rady UczelniPosiedzenie Senatu AST w dniu 29 września 2020 r.

Uchwała nr 14/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: nadania stopnia doktora pani Katarzynie Strączek w dziedzinie sztuki dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne

Uchwała nr 13/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania stałego składu opiniującego w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 12/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji ds. stopni i tytułów naukowych

Uchwała nr 11/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 10/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 9/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 8/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 7/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny kardy dydaktycznej na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 6/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany regulaminu studiów

Uchwała nr 5/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 74/2016-2020 z dnia 17 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 4/2020-2024 Senatu AST z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu AST nr 114/2016-2020 z dnia 7 maja 2020 r.Posiedzenie Senatu AST w dniu 14 września 2020 r.

Uchwała nr 3/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: korekty programu studiów kierunku reżyseria prowadzonym na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Załącznik nr 1 - Korekta programu studiów kierunku reżyseria prowadzonym na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Uchwała nr 2/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku reżyseria prowadzonego przez Wydział Lalkarski we Wrocławiu

Załącznik nr 1 - Program studiów na kierunku reżyseria prowadzonego przez Wydział Lalkarski we Wrocławiu

Uchwała nr 1/2020-2024 Senatu AST z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: ustalenia efektów uczenia się

Załącznik nr 1 - Efekty uczenia się na kierunku aktorstwo
Załącznik nr 2 - Efekty uczenia się na kierunku aktorstwo teatru lalek
Załącznik nr 3 - Efekty uczenia się na kierunku reżyseriaOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 31.12.2021
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 04.11.2020
Dokument oglądany razy: 5 154