mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 08.04.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja składu Senatu

Władze i struktura organizacyjna


Skład Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Skład Rady Uczelni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Władze Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
w kadencji 2020 - 2024

Rektor: prof. dr hab. Dorota Segda

Prorektor:  dr hab. Beata Guczalska, prof. AST

Prorektor ds.Filii we Wrocławiu:  prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Kanclerz: mgr Franciszek Gałuszka
Kwestor: mgr inż. Bożena Bysiek
Zastępca Kanclerza: mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu: mgr Katarzyna Kostenko
Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu: mgr Katarzyna Sawina

Dyrektor Biura obsługi Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu: mgr Urszula Petrymusz

Dziekani i prodziekani:

Wydział Aktorski w Krakowie

Dziekan: dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST
Prodziekan: dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie
Dziekan: dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

Wydział Aktorski (Filia we Wrocławiu)
Dziekan: dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST
Prodziekan: mgr Piotr Łukaszczyk

Wydział Lalkarski (Filia we Wrocławiu)

Dziekan: dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST
Prodziekan: dr Anna Guzik
Prodziekan: mgr Karolina Maciejaszek

Filia w Bytomiu
Wydział Teatru Tańca
Dziekan: dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST
Prodziekan: dr Anna Piotrowska

Regulamin organizacyjny Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1a – podległość bezpośrednia
Załącznik nr 1b – podległość merytoryczna

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora AST z dnia z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w KrakowieOpublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 08.04.2022
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 21.03.2011
Dokument oglądany razy: 16 110