mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Informacja o wysokości opłat pobieranych od studentów

Dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim  2021/2022:

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz dokumenty wydawane przez Uczelnię w toku studiów na studiach stacjonarnych

Określone Zarządzeniem nr 18/2021 Rektora AST opłaty i ich wysokość dotyczą studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 i obowiązują
do czasu ukończenia przez nich studiów. Osoby, które rozpoczęły studia wcześniej,
ponoszą opłaty na dotychczasowych warunkach.
Określone w/w zarządzeniem opłaty i ich wysokość obowiązują również studentów
rozpoczynających studia w kolejnych latach, o ile przed rozpoczęciem rekrutacji na
kolejny rok akademicki nie zostanie wprowadzona zarządzeniem Rektora AST nowa
wysokość opłat.

Dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021:

Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz dokumenty wydawane przez Uczelnię w toku studiów na studiach stacjonarnychOpublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 19.05.2022
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 22.07.2019
Dokument oglądany razy: 4 131