mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Zarządzenia Rektora AST - 2021

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: opracowania nowego planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku kalendarzowym 2021 na finansowanie podstawowej działalności badawczej

Zarządzenie nr 3/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zasad rekrutacji studentów na studia w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik - Zasady rekrutacji studentów na studia w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 5 /2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia w Krakowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia we Wrocławiu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia w Bytomiu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu funkcjonowania Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: powołania Zewnętrznego Rzecznika ds. Etyki

Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia oraz funkcjonowania AST w okresie od 27.03.2021 r. do 9.04.2021 r.

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie: organizacji systemu kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 14/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia w Krakowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia we Wrocławiu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: prowadzania kształcenia w Bytomiu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załącznik – Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – tekst jednolity

Zarządzenie nr 18/202 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz dokumenty wydawane przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w toku studiów na studiach stacjonarnych

Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji związanej z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego
Załącznik – Regulamin Udzielania Pomocy ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 21/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 69/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 71/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
Załącznik - Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: wysokości opłat dla studentów – cudzoziemców za studia i inne usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w toku studiów na studiach stacjonarnych w języku polskim

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2021

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załącznik - Regulamin funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
Załącznik - Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: powołania kolegium rektorskiego

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania kolegium dziekańskiego na Wydziale Reżyserii Dramatu

Zarządzenie nr 31/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: wznowienia współpracy zagranicznej Uczelni
Załącznik – Oświadczenie w związku z wyjazdem za granicę w ramach Programu Erasmus+

Zarządzenie nr 32/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 1 września 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 14/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 rok

Zarządzenie nr 33/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 9 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 52/2020 z dnia 2 października 2020 roku

Zarządzenie nr 34/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród Rektora AST
Załącznik - Regulamin przyznawania Nagród Rektora AST nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 35/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia w roku 2021 okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 36/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 37/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych wraz z wzorami oświadczeń i rachunku
Załącznik nr 1 – umowa zlecenia (dydaktyczna 20%) – Kraków + Bytom
Załącznik nr 1 – umowa zlecenia (dydaktyczna 20%) – Wrocław
Załącznik nr 2 – oświadczenie dla celów ZUS
Załącznik nr 3 – oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr 4 – oświadczenie o zgodzie na przesyłanie rachunków do umowy drogą elektroniczną
Załącznik nr 5 – wzór zaświadczenia do rachunku dot. zatrudnienia
Załącznik nr 6 – rachunek do umowy

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załącznik – Regulamin funkcjonowanie Rzeczników ds. Etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 39/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: Regulaminów bezpiecznego udziału widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez AST w Teatrze AST w Krakowie i Teatrze AST we Wrocławiu w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
Załącznik nr 1 – Regulamin dla widzów Teatru AST – Kraków
Załącznik nr 2 – Regulamin dla widzów Teatru AST – Wrocław

Zarządzenia nr 40/2021 Rektora AST z dnia 7 października 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia i funkcjonowania Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1 – wytyczne dot. prowadzenia zajęć stacjonarnych w czasie epidemii COVID-19
Załącznik nr 2 – ogólne warunki przebywania w budynkach AST i korzystania z jej infrastruktury
Z
ałącznik nr 3 – wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19
Załącznik nr 4 – procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19

Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 października 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe

Zarządzenie nr 42/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych AST

Zarządzenie nr 43/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji ds. oceny kadry dydaktycznej

Zarządzenie nr 44/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zarządzenie nr 45/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: wyboru Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Zarządzenie nr 46/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania kół naukowych i artystycznych studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 - Regulamin tworzenia oraz funkcjonowania kół naukowych i artystycznych studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie + formularz rejestracyjny koła naukowego/artystycznego

Zarządzenie nr 47/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 48/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022, progów dochodu i wysokości stypendium socjalnego w poszczególnych progach, w tym wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, maksymalnej wysokości zapomogi

Zarządzenie nr 49/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zagrożeń możliwych dla obiektów Uczelni – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 50/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany wysokości stypendium socjalnego oraz wysokości stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem niepełnosprawności, maksymalnej wysokości zapomogi

Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: określenia stawek dofinansowania wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w 2022 r.

Zarządzenie nr 53/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany Kodeksu etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załącznik – Kodeks etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 54/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania listy 10% najlepszych absolwentów jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego
Załącznik – REGULAMIN ustalania listy 10% najlepszych absolwentów jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego
Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania listy 10% najlepszych absolwentów jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego
Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania listy 10% najlepszych absolwentów jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego
Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania listy 10% najlepszych absolwentów jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego

Zarządzenie nr 55/2021 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: określenia zasad rekrutacji, finasowania i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w ramach projektu KA131-2021 w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w KrakowieOpublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 14.12.2022
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 08.04.2019
Dokument oglądany razy: 10 717