mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 03.01.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora AST - 2022

Zarządzenie nr 32/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załącznik nr 1 – Regulamin organizacyjny Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – tekst jednolity
Załącznik nr 1a – schemat organizacyjny – podległość merytoryczna
Załącznik nr 1b –
schemat organizacyjny – podległość funkcjonalna

Zarządzenie nr 31/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 3/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku
Załącznik nr 1 - Instrukcja kancelaryjna
Załącznik nr 3 - Instrukcja archiwalna

Zarządzenie nr 30/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 25/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku

Zarządzenie nr 29/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie: z określenia stawek dofinansowania wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w 2023 r.

Zarządzenie nr 28/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie od 12 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r., w związku z wprowadzeniem działań i programów oszczędnościowych w jednostkach w Krakowie, w Bytomiu oraz we Wrocławiu

Zarządzenie nr 27/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie: zmiany wysokości stypendium socjalnego oraz wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, maksymalnej wysokości zapomogi

Zarządzenie nr 26/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie: ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 25/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zarządzenie nr 24/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z pokoi gościnnych AST

Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 22/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie: powołania kolegiów dziekańskich

Zarządzenie nr 21/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia działań i programów oszczędnościowych
Załącznik nr 1 – PLAN OSZCZĘDNOŚCI NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 – KRAKÓW
Załącznik nr 2 – PLAN OSZCZĘDNOŚCI NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 – BYTOM
Załącznik nr 3 –
PLAN OSZCZĘDNOŚCI NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 – WROCŁAW

Zarządzenie nr 20/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 6 września 2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Kanclerza Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 19/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 6 września 2022 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie: podziału dotacji na świadczenia pomocy materialnej dla studentów w 2022 roku

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie: podziału dotacji na świadczenia pomocy materialnej dla studentów w 2022 roku

Zarządzenie nr 16/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie: stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 15/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 14/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania Rzecznika ds. Etyki w Krakowie

Zarządzenie nr 13/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 12/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2022

Zarządzenie nr 11/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z pokoi gościnnych mieszczących się w budynku AST we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59

Zarządzenie nr 10/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. dostępności

Zarządzenie nr 9/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji związanej z przyjęciem na studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 8/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia Rektora AST nr 45/2020 z dnia 25 września 2020 roku

Zarządzenie nr 7/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 24/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku

Zarządzenie nr 6/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 5/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku
Załącznik nr 1 – Wytyczne dot. prowadzenia zajęć stacjonarnych w czasie epidemii COVID-19
Załącznik nr 2 – Ogólne warunki przebywania w budynkach AST i korzystania z jej infrastruktury
Załącznik nr 3 – Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 5/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie: organizacji kształcenia i funkcjonowania Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
Załącznik nr 1  – Wytyczne dot. prowadzenia zajęć stacjonarnych w czasie epidemii COVID-19
Załącznik nr 2  – Ogólne warunki przebywania w budynkach AST i korzystania z jej infrastruktury
Załącznik nr 3  – Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu „Funduszu na Start”
Załącznik - Regulamin „Funduszu na Start”

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 2/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku
Załącznik nr 1 - Wytyczne dot. prowadzenia zajęć stacjonarnych w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 40/2021 z dnia 7 października 2021 roku
Załącznik nr 1 - Wytyczne dot. prowadzenia zajęć stacjonarnych w czasie epidemii COVID-19
Załącznik nr 2 - Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 03.01.2023
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 08.04.2019
Dokument oglądany razy: 8 772